ParoDental

Kompletní péče o Váš chrup

 MUDr. Jan Charvát, MBA

  • Studium: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové (2003-2008)
(získal ocenění a stipendium za vynikající studijní výsledky)
 
  • V letech 2008-2009 : lékař oddělení ústní čelistní obličejové chirurgie KNL
  • V letech 2009 – 2011 : lékař na klinice Maldent s.r.o., Jablonec nad Nisou
  • Od roku 2012 : vlastní privátní zubní ordinace
 
  • Od ukončení studií se stále intenzivně vzdělává a rozšiřuje svoji odbornost
V roce 2008 promoval na LF UK HK a získal titul MUDr.
 
V roce 2011 složil odbornou zkoušku a získal titul praktický zubní lékař
 
V roce 2012 složil odbornou zkoušku a získal titul odborný lékař stomatochirurg
 
V roce 2012 složil odbornou zkoušku a získal titul odborný lékař parodontolog           
 
V   roce 2016 složil odbornou zkoušku a získal titul MBA.
  • Je členem České parodontologické společnosti
 
 
  • Pravidelně se účastní mnoha odborných stáží a kurzů
Výplně v záchovné stomatologii – postranní úsek (MUDr. Zbyněk Mach)
 
Endodoncie – současné trendy (MUDr. Jan Netolický)
 
Celkové snímatelné náhrady (MUDr. Jana Krňoulová)
 
Komunikace s pacientem a etika (MUDr. Zdeňka Šustová)
 
Chirurgie v ambulantní praxi I (doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.)
 
Právní a ekonomické aspekty vedení zubní ordinace (Ing. Jiří Šusta, Mgr. Jiří Slavík)
 
Hygienické předpisy ve stomatologické praxi (doc. MUDr. Eva Gojíšová)
 
Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku (MUDr. Barbora Šustová)
 
Snímatelná protetika + materiály (MUDr. Jana Krňoulová)
 
Chirurgie v ambulantní praxi II (doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.)
 
Dentální implantologie (MUDr. Zbyněk Mazura)
 
Etiopatogeneze gingivitid, parodontitid, imunologické aspekty (MUDr. Peter Augustín)
 
chemoterapie parodonotitidy, pulpoparodontální problém, furkace, traumatologická
 
artikulace, dlahování (MUDr. Ladislav Korábek)
 
onemocnění temporomandibulárního kloubu (MUDr. et MUDr. Vladimír Machoň)
 
anestezie, hojení rány, pooperační péče (MUDr. Věra Bartáková, CSc.)
 
Výplně v záchovné stomatologii – frontální úsek (MUDr. Zbyněk Mach)
 
Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu (MUDr. Milena Nedvědová)
 
Prevence parodontopatií a základy parodontologie (MUDr. Ladislav Korábek)
 
Fixní protetika + materiály (MUDr. Pavel Brandejs)
 
Moderní materiály pro moderní praxi (Soral-Hanzlík)
 
Chirurgie zubních retencí, cysty, transplantace (MUDr. Luboš Steklý)
 
Komplexní problematika traumatologie obličeje (MUDr. Daniel Hrušák)
 
Anatomie parodontu (MUDr. Ladislav Korábek CSc.)
 
Chirurgické metody ošetření parodontu (MUDr. Milena Nedvědová)
 
Mukogingivální chirugie, řízená tkáňová regenerace (MUDr. Milena Nedvědová)
 
Pomocná vyšetření – CT, MR, RTG, laboratorní vyšetření, ošetření rizikových pacientů (MUDr. Věra Bartáková CSc.)
 
Klasifikace onemocnění parodontu (Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.)
 
Nástroje v parodontologii (MUDr. Vladimíra Paulusová)
 
Chirurgie měkkých tkání (MUDr. Milena Nedvědová)
 
Piezo technologie v protetice a endodoncii, jednonástrojová endodoncie, hermetické 3D plnění (MUDr. Pavel Brandejs)
 
Víkendový rozšířený kurz na téma Adhezivní fixace ve stomatologii (MUDr. Daniel Ott)
 
a mnohé další
 
  • Pravidelně jezdí na odborné stáže na jiná pracoviště u nás i v zahraničí.